Menu
نویسنده مطلب : پرستو امین

مطلب مورد بحث:

افزایش عزت نفس: هفته‌ی اول از برنامه پنج هفته‌ای


تصمیم گرفتم به عنوان دیدگاه این مطلب یک توانمندی جالب و جدید در مورد خودم بنویسم.

توانمندی نوشتن دیدگاه در متمم به صورت بداهه! شاید برای خیلی ها این توانمندی حساب نشود و همیشه همین گونه شروع به تایپ کنند اما من با اینکه سال هاست می نویسم چه شعر چه متن و کلا با نوشتن میونه ی خوبی دارم اما برای نوشتن در جایی عمومی وابسته ی کاغذ، ادیت کردن و در نهایت تایپ بودم.

با آشنایی با متمم و نوشتن دیدگاه هایم پی بردم که همیشه هم لازم نیست نوشته هایم ادیت شود و اگر گاهی بعدا اشکالی در آن ها دیدم با خودم کنار بیایم .

مهارت نوشتن بداهه احساس توانمندی و به دنبال آن احساس ارزشمندی مرا افزایش داده است.