Menu
نویسنده مطلب : سید محمد

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس ارزش آفرینی


چه کسب و کاری را می‌توانید مثال بزنید که به نظرتان، جایش در فضای امروز شهر یا کشور خالی است؟ یا اگر این کسب و کار وجود دارد، از استانداردی که شما انتظار دارید برخوردار نیست و باور دارید که می‌توان، آن را به شکل بهتری انجام داد.

سپس به سوالات زیر پاسخ دهید:
۱) کسب و کار مورد نظرتان را به صورت مختصر شرح دهید.
پرورش نیروهای متخصص، به طور خاص در صنعت مشاوره درحال حاضر در ایران به خوبی انجام نمی‌گیرد. تعداد کمی از دوره‌های آنلاین یا حضوری هستند که شروع به پرورش مشاوران و متخصصان مورد نیاز در صنایع مختلف رو به رشد ،‌ کرده‌اند و از حداقل استاندارد مورد نیاز برخوردار هستند.
۲) بگویید که به نظر شما، ارزشی که این کسب و کار ایجاد می‌کند چیست؟ چه ارزشی را که قبلاً نبوده است خلق خواهد کرد؟
آموزش , تربیت نیروهای متخصص و تحصیلکرده و دانا که به شرکت ها و صنایع مختلف جهت رشد و شکوفایی کمک می کنند همچنین صنایعی که فاقد دانش یا تجربه می باشند که یا شروع به کار نکرده اند و یا با مشکل مواجه هستند . .
۳) این کسب و کار را در چه صنعتی طبقه بندی می‌کنید؟
مشاورین مدیریتی
۴) بازارهای هدف، بازارهای بالقوه و بازارهای آماده آن را شرح دهید.
کلیه صنایع تولیدی , خدماتی , موسسات حقیقی و حقوقی و حتی ارگانهای دولتی انتفاعی یا غیر انتفاعی
۵) بازار این فعالیت را – بر اساس معیارهای ارزیابی بازار که در درس‌ها خوانده‌ایم – تحلیل کنید یا حدس بزنید.
بازار بسیار بکر و دست نخورده که در شرایط کنونی کشور بسیار پرکشش می باشد و با توجه به حضور انبوهی از تحصیلکرده های نواور که اقدام به کارافرینی نیز می کنند و بوجود امدن استارت آپ ها بسیار پر کشش می باشد .
۶) به نظر شما، اگر ایده شما اجرایی شود، آیا شکل‌هایی از تقلید یا اجرای آن وجود دارد که به جای ارزش آفرینی، فرصت طلبانه باشد و تصویر این کسب و کار را در ذهن مردم تخریب کند؟
خیر بنده در ایران مشاهده نکرده ام