Menu
نویسنده مطلب : فاطمه اسدی

مطلب مورد بحث:

بازی های دوران کودکی ما


والا من کودکی پرباردوستانی مانند آقای داداشی وآقای فتاح زاده راکه می خوانم راستش خجالت می کشم که بگویم بخش بزرگی از بازیهای کودکی من, به خاله بازی باخواهر بزرگترم می گذشت که اتفاقا همیشه هم درآن , بحث شوهر من وشوهر تو مطرح بود, که معمولا درمورد من “ایشان” یا شهید شده بودند ویا دربهترین شکلش, قناد بودند.