Menu
نویسنده مطلب : مهدی بازیار

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره موفقیت و برنامه ریزی: نقطه شروع


درود به شما

با وجود اینکه بیشتر از دو سال است که با محمدرضا شعبانعلی و متمم  آشنا شده ام و کمتر از آن کاربر متمم شده ام، اما فایل های صوتی نقطه شروع را گوش نداده بودم تا اینکه امروز گوش دادم. نمیخواهم بگویم فایل ها خوب بودند یا خیر!

فقط میخواهم بگویم اگر عمری بود و با تلاش فراگیر همه پایداری متمم را در سال های آینده و شاید دهه آینده به نظاره مفتخر شدیم تاثیر این فایل های صوتی نقطه شروع را در همین سایت خواهم نوشت.

برقرار و مهربان باشید.