Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

چشم انداز استراتژیک در سازمان و کسب و کار به چه معنا است؟


من قبلا از تعریف کلاسیک چشم‌انداز در زندگی خودم استفاده می‌کردم. البته به نظرم بسیاری از افراد جامعه به این شکل عمل کرده باشند. حداقل زمانی که به دنبال گرفتن مدارک داشنگاهی و فارغ‌التحصیل شدن از یک رشته خاص در مقطع خاص بودند.

به این صورت که صرفا به قبولی در کنکور، یا فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه با یک معدل حداقلی که در ذهن داشتند، بسنده می‌کردند.

البته برخی افراد هم کمی دورتر را نگاه می‌کردند و شغل آینده خودشان و وضعیت زندگی‌شان را هم در نظر می‌گرفتند و برای رسیدن به آنها تلاش می‌کردند.

ولی اخیرا از روش ستاره قطبی استفاده می‌کنم و دوست دارم یک هدف بزرگ‌بینانه که نه در حدی بزرگ باشد که خودم بدانم امکان دسترسی به آن وجود ندارد و از محالات است و نه آنقدر دم دستی که باعث کم شدن تلاش و انگیزه‌ام شود، در نظر می‌گیرم.

در کنار این کار یک سری ارزش‌ها و ماموریت‌ها هم برای خودم تعریف می‌کنم که به شکل دادن مسیر حرکتم به سمت هدف کمک بیشتری بکند.

البته در این میان شاید بهتر باشد مایلستون‌های کوتاه‌مدت (فصلی/سالیانه) هم در نظر گرفت تا نظارت بیشتری بر اقدامات و انتخاب مناسب‌ترین مسیر داشته باشیم.

مطمئنا مدتی بعد به مشکلات و مزایای متعدد این روش اقدام هم پی خواهم برد و اصلاحاتی در این خصوص انجام خواهم داد.