Menu
نویسنده مطلب : Meshkat karimi

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


شادی و خوشحالی: شادی و خوشحالی دو کلمه مترادف هستند با تفاوت‌هایی در مفهوم آنها، خوشحالی معمولا منبع بیرونی دارد و ناپایدار و گذراست مثل جوک شنیدن یا یه فیلم طنز دیدن ولی شادی منبع درونی دارد و پایدار است. برای شاد زیستن باید یه سری تغییرات در خود و زندگیمان ایجاد کنیم تا زندگی شادی داشته باشیم.