Menu
نویسنده مطلب : محمد وفایی

مطلب مورد بحث:

چالشها و سختی های کار فروش و فروشندگی


فروش محصولی که خود به کیفیت آن باور نداریم یکی از چالشهای مهم فروشنده است.

چنانکه در مذاکرات تلفنی فروش اشاره می شود که اضطراب نگرانی و ناراحتی شما در لحن شما شنیده می شود، عدم باور و اعتماد به محصول و یا کالا هم ناخواسته بر ادبیات و نحوه ارایه فرشو اثرگذار است.

یکی از معضلات و استهلاکها همین الزام به فروش محصولات بی کیفیت است.