Menu
نویسنده مطلب : یاسین اسفندیار

مطلب مورد بحث:

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟


باسلام

سئوالی که همیشه درچنی مواقعی از خودم میپرسم این است که؛ بعداز این واقعه چه میشود؟ و بعد از آن چه میشود ؟

البته این راهکار را در جایی خوانده بودم، بنام پنج سئوال. 

اگر از موضوعی دچار اضطراب شدید ، پنج سئوال را بصورت ادامه دار از خود بپرسید.

در نهایت به این نتیجه میرسید که جایی برای اظطراب و دلنگرانی وجود نخواهدداشت.