Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضامهاجر

مطلب مورد بحث:

حافظه برای طراحی


اشاره به این نکته بسیار حائز اهمیت بود. ممنون. اینکه باید تفکیک قائل شد بین “دیزاینر” و کسی که “ترسیم” می‌کنه. در نوشته‌های طراحان بزرگ هم به‌خوبی این نکته آورده شده که “تفکر دیزاین” با “طراحی” به معنایی که در کشور ما رایج هست متفاوته. مثال خوبی از “کریم رشید” که با تصویر همراه کرده‌اید هم نمونه خوبی از این تفاوته.