Menu
نویسنده مطلب : رحیم خورشیدی علی کردی

مطلب مورد بحث:

رویدادهای اطراف ما، چگونه الگوهای ذهنی و مدل ذهنی ما را می‌سازند؟


سلام

۲-افرادی که با اراده و پشتکارمطالب کتاب های موفقیت وپیشرفت شخصی را مطالعه کرده و در زندگی  عمل می کنند.قطعا موفق می شوند در خود تغییرات بنیادین عمل کنند.

۳-من به سایت متم سر می زنم.حالا سوالات:

الف:چه تعداد از مراجعه کنند گان سایت متمم مثل من تحصیلات فنی دارند؟؟

ب:آیا هدف آقای شعبانعلی از راه اندازی وب سایت در ابتدا جذب بازدید کننده وسپس افزایش هزینه های عضویت وبالطبع سود اقتصادی است یا واقعا یکی از درد های این جامعه را شناسایی کرده ودر صدد رفع آن است؟؟؟

پ:آیا مطالب این وب سایت به درد من در زندگی یا شغل و ….خواهد خورد؟یا فقط مثل گذشته بر موجودی انباره ذهنم افزوده می شود؟؟

ت:آیا با عوض شدن مکان شغل فعلی ام ویا جابجایی شغلی دوباره مطالب متمم را می خوانم؟؟

ث:یادداشت برداری دستی از مطالب این وب سایت کار درستی است ؟یا باید با کپی پیست در ورد از مطالب پرینت بگیرم؟؟

 

۴-همسرم معتقد است که مرد ها در صورتیکه پولدار شوند به همسرشان خیانت می کنند.