Menu
نویسنده مطلب : بانو

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


سلام به متمم و هم خونه ای های عزیز

مواردی رو که من میخوام به این مطلب اضافه کنم اینها هستند:

اگر کسی نزد مدیر از همکارش بدگویی کرد، مدیر از او بخواهد که این مسئله را در حضور خود فرد مطرح کند تا هم کمکی به او کرده باشد و هم اینکه دیگران بدانند که درباره خودشان نیز مدیر همین گونه برخورد خواهد کرد.

به درستی تفویض اختیار کند یعنی یک دید کلی از نتایجی که میخواهد به دست بیاورد را به کارمندان بدهد و راهنمایی های لازم را بکند و سپس شیوه رسیدن به نتابچ را به کارمندان واگذار کند. با این کار  به کارمندان نشان می دهد که به آن ها اعتماد دارد و اعتماد به نفسشان را بیشتر می کند ضمن اینکه حس بهتری را برای انجام کار و همکاری بینشان القا می کند.

ارزش کاری که هر یک از کارمندانش برایش انجام می دهند را به آنها یادآور شود به کارمندانش بگوید که چقدر حضورشان و کاری که انجام می دهند برای سازمان مهم است. مثلا می تواند به آبدارچی شرکت بگوید که  “چایی هایی که از دست تو میخورم طعم متفاوتی دارد” یا  “نمی دونی با این چایی ای که برام میاری چقدر حالمو بهتر می کنی”