Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضامهاجر

مطلب مورد بحث:

منظور از سبد مهارت چیست؟


تعدادی از مهارت‌هام رو سال‌هاست که برای کسب مهارت‌های دیگه کنار گذاشته‌ام. مثل مهارت در تهیه و ترسیم نقشه‌‌های موضوعی و سیستم‌ اطلاعات جغرافیایی تا بتونم در زمینه‌ی نویسندگی و به‌خصوص نوشتن داستان خیلی کوتاه مهارت بیشتری کسب کنم. در شغلی که هستم هم برخی از مهارت‌هایی که دارم رو به نفع نوشتن گزارش و مقاله و مانند اون کنار گذاشته‌ام. مهارتهایی مثل نظارت بر حسن اجرای طرح و تدریس، تا هنگام کار روزمره هم به نحوی با نوشتن در ارتباط باشم.