Menu
نویسنده مطلب : محمد علی حبیب اللهی

مطلب مورد بحث:

پرورش استعدادها - تو هم، می‌توانی در این بازی باشی


سوال ۱ : تا حدی به این بستگی داره که خود والدین چقدر این توانمندی را داشته باشند.

البته تفاوت الگو های رفتاری و فکری بین والدین و فرزندان خود دلیل مضاعفی برای سرکوب شدن دربرگیرندگی می شود که با توجه به افزایش سرعت تغییرات یکی از گروه هایی که باید به تقویت این استعداد بپردازند والدین هستند چون عدم مشارکت دادن فرزندان توسط والدین مشکلات روانی دیگری مثل عقده های روانی را در فرزندان رقم می زند.

سوال ۲ :بنظرم این توانمندی بیشتر تابع شخصیت است.(برونگرایی و درونگرایی)

من به عنوان یک فرد درونگرا در میهمانی ها حتی اگر میزبان هم نباشم سعی می کنم تا با همه در حد حرف زدن درباره ی وضعیت اقتصاد و اب وهوا و سیاست و … چند کلامی حرف بزنم، اما چون اکثریت جمعیت هم سن من نیستند (که حتی اگر هم باشند) دغدغه های من را ندارند، گقتگوی عمیقی با انان ندارم ولی باز هم تلاش میکنم تا حدی این توانمندی را داشته باشم ولی بیش از حد سعی نمی کنم چون مطمئن هستم ماسک برای خود درست کرده ام.

سوال ۳ :اگر فردی با این توانمندی برای کار پیش من بیاید نظرم را جلب می کند و او را وارد بخشی از سازمان میکنم که در ان شفافیت کمتری بین افراد وجود دارد.چون بنظرم هرچه تمایل برای تیم شدن بالاتر برود شفافیت بین افراد هم بیشتر می شود.