Menu
نویسنده مطلب : سعیده امینی

مطلب مورد بحث:

تجربه های ما در مورد خوابیدن و نکاتی که در خوابیدن رعایت میکنیم


اول – من برای اینکه بتونم به تنبلی  بیدار شدن غلبه کنم، مشخص میکنم که بیدار شدم چه کارهایی باید انجام بدم و این باعث میشه که یه هشیاری داشته باشم که خواب رو از من جدا کنه

دوم – برای اینکه شب ها راحت بخوابم سعی میکنم شام رو حداقل دو سه ساعت قبل خواب بخورم و آب هم زیاد قبل خواب نخورم