Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضامهاجر

مطلب مورد بحث:

کتاب هدف گلدرت | استفاده از داستان مدیریتی برای آموزش مدیریت


خوشحالم از این تصمیم. امیدوارم بنویسید. من، اشکالات شغل و محل کارم رو به‌صورت شفاهی زیاد مطرح کرده‌ام. حتی طی گزارش و نوشته هم اعلام کرده‌ام و بعضی‌هایش پذیرفته و اجرا شده اما برای داستانی نوشتن ارزش ویژه‌ای قائلم.