Menu
نویسنده مطلب : عباس طاهری

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن


به نظر من بخشی از اختلاف بین نظریه مورد حمایت با نظریه مورد استفاده از اینجا میتونه ناشی بشه که:

نظریه مورد حمایت درذهن آدمهاست

نظریه مورد استفاده عینی هست

حالا اینکه شما چه تیپ شخصیتی (mbti)داشته باشید روی اختلاف این دوتا تاثیر میذاره