Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

غلبه بر استرس (با استفاده بهتر از حافظه فعال)


معجزه‌ی نوشتن را فراموش نکنید

به نظرم تاثیر این روش با توجه به انرژی و تلاشی که صرف آن می‌کنیم، از سایر روش‌ها بیشتر و بهتر است.

به این معنی که در این روش ما نیازی به بلد بودن یک تکنیک خاص و یا فشار ذهنی زیاد نداریم، بلکه کافی است آنچه در ذهن داریم و باعث نگرانی و استرس ما شده است، بر روی کاغذ بیاوریم.

به نظرم نگرانی‌ها و استرس‌هایی که ما در ذهن داریم، برایمان بسیار بزرگ و حجیم به نظر می‌رسند ولی بعد از اینکه آنها را فهرست کنیم و دلایل خودمان را تشریح کنیم و نتایج آنها را توضیح دهیم، در نهایت ذهنمان تسلط بیشتری بر آن پیدا کرده و بهتر می‌تواند مدیریت کند.

من در دو سال گذشته زیاد از این روش استفاده کرده‌ام و نتایج و دستاوردهای خوب و فراتر از حد انتظاری نصیبم شده است.