Menu
نویسنده مطلب : آنیتا

مطلب مورد بحث:

جایزه دادن به خود | برای پاداش به خود و تشویق خودتان چه ایده‌هایی دارید؟


مواردی که هر وقت، برنامه هایش را منظم انجام داد و به هدف‌ها و کارهایش به موقع رسید، آنها را به خودش پاداش می‌دهد:

بستنی و شکلات

آشپزی کردن درست کردن غذای مورد علاقه و یا رستوران رفتن

نوشیدنی ها

به نظر من یکی از لذت های زندگی خوردن غذا ها و نوشیدنی هاست نگرانی من همیشه این هست که چاق شوم در نتیجه به عنوان پاداش برای انجام کارها استفاده می کنم

خرید کردن

مسافرت رفتن گاهی اوقات به عنوان پاداش در نظر می گیرم اگر بتوانم قراردادی را انجام بدهم که احتمال انجامش به نظر امکان پذیر نبوده و من توانستم اینکار را را انجام دهم