Menu
نویسنده مطلب : مهیار خسروی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


به نظر من انسان های موفق همیشه در ترس و اظطراب موفقیت بعدی خود حبس میشوند و برای همین حبس شدن و یا شاید برای این حس موفق بودن در همه مراحل باشد که آنها را وادار به تلاش های بسیار میکند ولی نکته مهم اینه که اگر طعم شکست را بعد از این همه موفقیت چشیدند هم همچنان با همان انگیزه و شاید بهتره بگم با انگیزه ایی بیشتراز قبل ادامه راه خود را بروند