Menu
نویسنده مطلب : مریم

مطلب مورد بحث:

حرکت آونگی در زندگی | در پی دستیابی به اهداف‌تان هستید یا کسب لذت؟


این تمرین را که انجام دادم دیدم که مواردی که باهاشون زندگی میکنم بیشتر از جنس اهداف هستند و گزینه های لذت آفرین در طول روز برایم خیلی کم هستند.

تعقیب روزانه همین اهداف هم بصورت تکراری و روتین از اهمیتشون کم کرده.

با توجه به درسی که امروز آموختم میخواهم به هریک از فریم های هدفمند زندگی ام لذت بخشی را هم اضافه کنم (البته که انجام این کار آسان نخواهد بود) تا با رسیدن به اهدافم حس خوب رضایت را هم تجربه کنم .