Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا محمدی

مطلب مورد بحث:

پاسخ بیش از حد در رفتار سیستم ها (Overreaction)


یک مثالی که خودم تجربه کردم این بود که برای حل یک مشکل روحی که داشتم رو آوردم به روانشناس‌ها و کتاب‌های روانشناسی. در ابتدا به یک روانشناس مراجعه کردم که ایشان کتابی که تالیف خودشان بود را به من معرفی کردند و من پس از آن با چشیدن تاثیر کتاب بر روی خودم کتاب‌های بیشتری را برای حل آن مشکل خواندم که باعث شد با تحلیل رفتار متقابل آشنایی پیدا کنم. این آشنایی باعث شد خیلی اطلاعات بیشتری نسبت به آن مقداری که  برای درمان خودم نیاز داشتم پیدا کنم و همین باعث شد به مشکلات دیگری در شخصیت خودم و البته علت آن‌ها پیدا ببرم.