Menu
نویسنده مطلب : عباس

مطلب مورد بحث:

تفاوت سکون و رکود


سلام
الان که تفاوت این ۲ کلمه را بهتر می دانم مجددا به عکس های مربوط به آن ها نگاه کردم
در تصویر نیز کاملا این تفاوت محسوس است…با نگاه به گل های نیلوفر آبی روی آب ساکن تالاب، آرامش را می توان حس کرد.در کنار اینکه باید در ورای این سطح آرام، یک زندگی در جریان باشد…
اما در آن سو با نگاه به تصویر یک مرداب، در لحظه به بی روح و بی جان بودن آن می شود پی برد…