Menu
نویسنده مطلب : احمد

مطلب مورد بحث:

کدام‌یک از روش های یادگیری را انتخاب می‌کنید؟


در زمینه یادگیری مسئله محور ؛ قرار بود یه ارائه بدم که در این زمینه اطلاعاتی جمع آوری کردم تا اون اراُه ام رو بهتر بدم

در زمینه انباشت داده ؛ هم همین ثبت نام بعنوان کاریر ویژه رو میتوان مثال زد که با سرمایه گذاری یر روی خود ؛ میخواهم از نتایج این سرمایه گذادی بهزه مند شوم