Menu
نویسنده مطلب : علیرضا داداشی

مطلب مورد بحث:

خداحافظی برای همیشه


سلام.

این پاراگراف برای من، غمگینانه بود. خیلی غمگین شدم. البته «غم» نه همیشه بد است و نه قابل احتراز.

اما…

گاهی فقط خداحافظی می کنی به گمان خودت برای مدتی طولانی؛ «خداحافظی طولانی» ولی روزگار «خداحافظی» ات را به «رها کردن» بدل می کند.

گمان می کرده ای که روزی  باز او را خواهی دید و سوء تفاهم ها را بر طرف خواهی کرد و از آن پس دیگر مراقب خواهی بود، ولی انتظارت بی پاسخ می ماند و او دیگر باز نمی گردد.

کاش «خداحافظی» هم به اندازه «رها کردن» نگران مان کند.

مراقب باشیم.

برقرار باشید.