Menu
نویسنده مطلب : معصومه شیخ مرادی

مطلب مورد بحث:

آلبرت الیس


زندگی و حرفهای الیس مفاهیمی که این روزها برایم بسیار پرکاربرد شده اند را یادآوری کرد:

تغییر نگرش و باورها، ادارک، قدرت ذهن، یافتن خرد تازه برای نگاه به محیط اطراف

به این باور رسیده ام بسیاری از مسائل و مشکلات ما به نگرش و باورهای ما از دنیا و محیط اطراف برمی گردند و وقتی نوع نگاهم را تغییر می دهم به راحتی می توانم یک مساله را حل کنم و به نتایج بهتری برسم مدتهاست که در حل مسائل و مشکلاتم از زاویه دید استفان کاوی در کتاب هفت عادت نگاه می کنم، وقتی مشکلی پیش می آید با خودم می گویم: چطور میتوانم به این مشکل به عنوان یک فرصت نگاه کنم و دنبال راههای آن می گردم به طور مثال ممکن است این مشکل دلخوری از حرف کسی باشد به جای ناراحت شدن از آن فرد سعی می کنم از این دلخوری و صحبت درباره آن با فرد به راهی برای نزدیکی به او و بهبود روابطم با افراد استفاده کنم، اگر مثلا حقوقم کم شده به آن به عنوان یک معضل نگاه نکنم بلکه راهی برای تمرین مذاکره با رییسم و به چالش کشیدن خودم و یک سطح خودم را بالا کشیدن استفاده کنم.

این نوع نگاه مدتهاست برای من شبیه معجزه شده و نتایجش برایم باورکردنی نیست و باورم را به مسائل و مشکلات تغییر داده:

مشکلات راهی برای رشد و یادگیری من هستند.”

و اتفاقا از آنها استقبال میکنم، به همین خاطر به قدرت ذهن و باور و ادراک از محیط بسیار باور دارم. و هر روز در پی یافتن خردهای تازه تر برای تغییر زوایه دید و فهم مسائلم هستم.