Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

حافظه برای طراحی


الان که این درس رو خوندم فهمیدم من استعدادی متوسط در این زمینه دارم چون اینطور نیست که مثلاً آدرس جایی رو بعد یکبار بلد نباشم ولی معمولا برای ترسیم ذهنی موقعیتم در نقشه و مقایسه موقعیتم با نقاط دیگر شهر نیاز به تلاش هستم و باید زیاد فکر کنم تا به نتیجه برسم .