Menu
نویسنده مطلب : نازنین گرده ای

مطلب مورد بحث:

مثل آب برای شکلات


کبریت های ما ، اگر به موقع برافروخته نشوند، نم می کشند. دیگر هرگز روشن نمی شوند.

استثناهایی هم هستن که شاید به موقع خودشون نتوانسته اند به هر دلیلی کبریتشون روشن بشه ولی در زمان دیگه ای دیرتر با انرژی و صرف وقت بیشتری روشن شده اند.

ممکنه از روشن شدن آن در غیر زمان خودش کمتر بهره ببرن و یا حتی از گرمای بوجود آمده  کمتر لذت ببرن ولی باز هم توانسته اند که روشن شوند. کبریت نم کشیده رو  هم میشه با گرما و حرارت و صرف زمان بیشتر ( نه با یک جرقه) روشن کرد.

این را از این جهت نوشتم که این جمله در من احساس یاس رو بوجود آورد. و به این فکر رفتم که اگر این اتقاق برایم بیافند یعنی هرگز دیگه کبریتم روشن نمی شود؟