Menu
نویسنده مطلب : علی رستمی

مطلب مورد بحث:

پیامهای منفی کلامی و غیرکلامی در مذاکره


در واقع در اینجا شما به نیاز اون کارمند در جای مناسب توجه کردید و با توجه به اون تصمیم گرفتید که در ادامه چگونه مذاکره کنید.

پی نوشت: قبل از خواندن نظر شما این درس برایم ابهام زیادی داشت و گنگ بود. تشکر از شما و متمم (برای معرفی نظر شما) حداقل کاری است که می توانم انجام دهم.