Menu
نویسنده مطلب : سیدامیرحسین بهبهانی

مطلب مورد بحث:

خطای تمرکز بر آخرین اطلاعات


تصمیم به مسافرت خارج از کشور بعنوان توریست داشتم تحقیقاتی درمورد تفرجگاهها وجاذبه های دیدنی دوکشورآذزبایجان وگرجستان از طریق اینترنت کردم باتوجه به اینکه قبلا چندبار ترکیه رفته بودم از لحاظ ذهنی گرایش بیشتری به آذربایجان داشتم بایکی ازدوستانم که به هردو کشوررفته وتا حدود زیادی با سلائق من آشنا است مشورت و صحبت کردم به آژانس مسافرتی جهت رزرو تور مراجعه کردم ونظرات مدیرفروش تورهای خارجی رابررسی کردم اتفاقا یکی از مشتریان  آژانس هردوکشوررابازدید کرده بودوصحبتها وپیشنهادهای وی راشنیدم وسپس تصمیم گرفتم.

ا-بررسی در اینترنت      ۲۰

۲صحبت با دوستم      ۳۵

۳-نظرمدیرآژانس        ۳۰

۴-نظرمشتری آژانس    ۱۵