Menu
نویسنده مطلب : میسا

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


ایا رویداد یک روز از هفته اینده ارزش گذشتن از زندگی در حال من را دارد؟
ایا من واقعا رشتمو دوست دارم یا مجبور به انتخابش شدم؟
ایا این راه واقعا راه موفقیت من است یا تعریفی که دیگران از راه موفقیت دارن؟
ایا من واقعا خودم این دوستی رو ادامه میدم یا تبدیل به عادت شده؟