Menu
نویسنده مطلب : علی قربان‌پور

مطلب مورد بحث:

برنامه ریزی برای برنامه ریزی (Plan to Plan)


در این مدت برنامه ریزی،  یکی از کارهایی که خیلی ازش کمک می گیرم، مشورت کردن با کسانیه که می دونم یا شنیدم تجربه ای تو اون زمینه دارن. کار خوبی که می کنم اینه که با حرف یک نفر قانع نمی شم و هر چه بتونم از شمار بیشتری پرس و جو می کنم اما با در دید داشتن چند شرط مهم؛ کسانی باشند که راستگو باشند و آدم رو سردرگم نکنند نه این که با هر کی پیدا شد حرف بزنم. و البته تفاوت های فردی و شرایط متفاوت خودم و اونا رو هم مدنظر دارم.

یکی از برنامه ریزی های خوبی که داشتم برای همین کلاس زبان بود. می دونستم می خوام برم کلاس؛ پس شماره هر آموزشگاهی رو که می شناختم و یا بهم پیشنهاد میشد رو گیر اوردم و با تک تکشون تماس گرفتم. روز و ساعت کلاس ها، تعداد جلسه در هفته، کتابی که تدریس میشه، آدرس اموزشگاه، شهریه، تعداد ترم ها و حتی نام استاد رو می پرسیدم. و خوشحالم که بهترین تصمیم ممکن برای خودم رو گرفتم.