Menu
نویسنده مطلب : محمد محسن حائری

مطلب مورد بحث:

در مذاکره خودمان را زیادی زیرک نشان ندهیم


۱- در حداکثر سه سطر، موردی را شرح دهید که طرف مقابل این حس را القا می‌کرده که خیلی زیرک است و این کار اعتماد شما را به او کمتر کرده است

روزی که میخواستم شرکت خصوصی تشکیل دهم ، فردی به عنوان شریک پیشنهاد همکاری کرد اما چون بسیار با هوش و زرنگ به نظر میرسید ، دونفر از دوستان و همکاران را هم در شرکت عضو کردم و نهایتا بعد از مدتی شخص زرنگ تصمیم گرفت از گروه ما جدا شود

۲- در حداکثر سه سطر،‌ موردی را توضیح دهید که در یک مذاکره، ساده فرض کردن طرف مقابل، باعث شده امتیازهای بیشتری به او بدهید و عملاً او برنده‌ی مذاکره باشد.

کسانی که در روستا زمین هایی را که متعلق به خوشان نیست ، را به سرمایه گذارانی که از شهر آمده اند ، میفروشند