Menu
نویسنده مطلب : امین

مطلب مورد بحث:

بازاریابی تلفنی چیست و چه کاربردی دارد؟


در مورد فروش تلفنی با متن هم عقیده ام و استفاده از ان جهت فروش رو به افول است و به نظرم شاید بهتر باشد بگوییم که کارکرد این ابزار در حال تغییراست و در آینده نزدیک با رشد تکنولوژی شاید به عنوان یک ابزار فرعی و قابل انتخاب در کنار سایر ابزارهای ضروری فروش مورد استفاده قرار بگیرد که میتواند فرصت خیلی خوبی باشد که در تکمیل فرآیند فروش از تلفن به عنوان ابزاری برای ایجاد اعتماد بیشتر و نزدیکی کسب و کار ومشتری استفاده کرد و قطعا از مهمترین چالش های آن نیز این است که در چه مرحله ای از فروش مورد استفاده قرار گیرد.

درمورد بازاریابی تلفنی هم به نظرم شاید در آینده نزدیک افول زیادی نداشته باشد اما در آینده ی دور مانند مورد قبل تغییر کارکرد خواهد داشت و قطعا با توجه به مفهوم گسترده و فعالیت های متنوع بازاریابی فرصت ها و چالش های جدیدی را خلق می کند که به نظرم یکی از مهمترین فرصت هاش همان اعتماد سازی در گام های مختلف بازاریابی و اعتبارسنجی اطلاعات مشتریان و تامین رضایت مشتریان ناراضی است و بصورت خلاصه کارکرد مکمل در کنار سایر ابزار های بازاریابی پیدا می کند.