Menu
نویسنده مطلب : هوداد نقشوار

مطلب مورد بحث:

رویدادهای اطراف ما، چگونه الگوهای ذهنی و مدل ذهنی ما را می‌سازند؟


۱ .  درباره ی موضوع داده شده فکر کردم و در هفته های اخیر بسیار به مدل های ذهنی و تاثیرات آن برجنبه های گوناگون توجه کردم.

۲٫۱ . آن قدر خرید اینترنتی ناموفق و نامطلوب داشتم که به سختی به خرید اینترنتی اعتماد می کنم.

۲٫۲ .  چند جلد از کتاب های مصطفی مستور و یا نادر ابراهیمی را که خوانده ام پسندیدم و خواه نا خاه تمام کتاب های آن ها را خوب می دانم.

۲٫۳ . یکی از دوستانم (که سایت متمم را نیز او به من معرفی کرد) آن قدر توصیه ها مثبت و پیشنهاد های خوب و خیر خواهانه داشته است که اکثر پیشنهادات و صحبت های او را قبول می کنم و مثبت و سازنده می دانم.

۳ .  به سایت های خبری ای که سر می زنم:

۱ . تامین کننده ی  مالی این سایت کیست ؟ منبع درآمد آن از کجاست؟

۲ . کدام اخبار روز رو برجسته تر و پراهمیت تر جلوه می دهند؟

۳ . در تایید نظرات مخاطبان، آیا از الگوی خاصی پیروی می کنند یا آزادانه تمام نظرات را بازنشر می کنند؟ سیاست خاصی را در تایید نظرات دنبال می کنند؟ آیا می خواهند نظر خاصی را غالب تر نشان بدهند؟ چرا در بعضی از اخبار هیچ نظری را ثیت نمی کنند اما در خبری دیگر بیشتر نظرات را ثبت می کنند؟

۴ . آیا در تحلیل شخصیت ها و اخبار مختلف، سیاست یکسانی را در پیش می گیرد؟ تا چه حد با شخصیت های مختلف به صورت عادلانه برخورد می کند؟ آیا در باز نشر تصمیمات مثبت و منفی آن ها به صورت یکسان عمل می کند؟

۵ . چقدر اخبار زرد را برای بالا بردن آمار بازدید بازنشر می کند؟

۶ . مخاطبان این سایت را بیشتر چه قشری تشکیل می دهد؟

۷ . تمایل مخاطبان بیشتر به سمت کدام نوع اخبار است؟  اجتماعی؟ اقتصادی؟ اخبار زرد؟

۸ . تاثیر گذاری این سایت در جهت دهی افکار مخاطبان در چه حد است؟

و ….

۴٫۱ . یکی از دوستانم از کلمه ی “اصولا” بسیار استفاده می کند. مدل ذهنی: همه چیز را می داند و کمتر از “نمی دانم” استفاده می کند و از کلمه ی اصولا برای توجیه نظریات و … خود استفاده می کند.

۴٫۲ . عبارت ” ما ایرانی ها …. ” را در اطرافیان خود بسیار شنیده ام و عموما خود را در شرایطی از رفتاری خاص و رایج مستثنی می کنند و ….

سوال: چرا در اکثر پاسخ دوستان به تمرین دو، رویداد و الگو های منفی مثال زده شده است ؟ آیا ما بیشتر از رویداد های منفی الگو می سازیم؟ چرا به الگو های منفی بیشتر توجه می کنیم؟