Menu
نویسنده مطلب : الهه ربیعی

مطلب مورد بحث:

قبل از اینکه بمیرم...


قبل از اینکه بمیرم، دوست دارم یه مدت، مثلا یه ماه، کاملا تنها باشم، تنهای تنهای تنها (مثلا برم توی یه کوه زندگی کنم)

و بازم قبل از اینکه بمیرم، دلم میخواد یه کوله پشتی بردارم با کمترین وسایل ممکن و بزنم به جاده، نه بدونم از کجا میخوام شروع کنم و نه بدونم کجا میخوام برم، ولی دور دنیا را بگردم…

و بازم قبل از اینکه بمیرم، دلم میخواد زندگیم پر از ریسک بوده باشه :)