Menu
نویسنده مطلب : سمیرا خزفروش

مطلب مورد بحث:

انضباط شخصی | نظم شخصی یا نظم درونی چیست؟


تمرین ۱:
سال چهارم کارشناسی که بودم تصمیم گرفتم ادامه تحصیل ندم و وقتم رو بذارم برای پیشرفت و رشد خارج از دانشگاه. چون به این نتیجه رسیده بودم که دانشگاه محل مناسبی برای رشد من نیست. اما چون دانشجوی ممتاز بودم و میتونستم بدون کنکور وارد مقطع ارشد بشم با اصرار یکی از اساتیدم که معتقد بود جایگاه من جایی نیست که به راحتی اون رو رها کنم و میتونم با استفاده ازین جایگاه و مدرک ارشد یک دانشگاه معتبر به راحتی پذیرش دانشگاه های آمریکا رو بگیرم، با این استدلال که دارم از نظر فردی فرهیخته کمک میگیرم و به رشد خودم در جامعه ای به مراتب بهتر فکر میکنم تن دادم به تحصیل در مقطع ارشد. در واقع من در اون زمان خودم رو از تصمیم برای رها کردن چیزی که باید رها میشد نجات دادم و بعد از فارغ التحصیلی در مقطع ارشد باز برگشتم به نقطه تصمیم ۳ سال قبل!!

 

تمرین ۲:

برای من دید و بازدید های خانوادگی یک تصمیم قابل دفاع هست. عرف،فرهنگ و سنت از اون دفاع میکنن و ترک اون رو به شدت محکوم میکنن. اما با افتخار چند سالی هست که خودم رو از این جبر رها کردم و تصمیم گرفتم تنها در جمع هایی باشم که مورد علاقه ام هست یا به رشد شخصی و اجتماعیم کمک میکنه. در ابتدا به شدت مورد انتقاد بودم اما امروز همه سمیرا رو دختری میدونن که اهداف و علایق شخصیش برای او تصمیم میگیرن نه سنت و عرف جامعه.