امیر حیدرزاده - چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید) usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : امیر حیدرزاده

مطلب مورد بحث:

چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید)


آن طور که از بحث بر آمد مدل مفیدی برای تجربیات جدید یافت نمی شود وشاید به صورت try & Error بتوان به یک چگونگی در یک نوع رفتار خاص پی برد و مدلی ترسیم نمود.

یکی از سوالات من این است مدل ذهنی وابسته به گروهی نوین و خاص را چگونه می توان حدس زد؟

باید مدتی در میان آنها باشیم تا قدرت تشخیص نوع رفتاری را بیابیم یا راههای دیگری هم وجود دارد؟

اگر با پدیده هایی نوین و قومی جدید سر و کار داشته باشیم باید از چه معیار و مدلی بهره ببریم تا شرایط به نفع ما باشد ؟

البته هر کس روشهای خاص خود را دارد.ولی به نظر مدل ” جلب اعتماد و همراهی و روراستی ” در بیشتر مواقع جواب میدهد.

اگر مدل ذهنی خودمان را بر اساس نوع قشری که با آنها سر و کار داریم به شکلی پایه ریزی کنیم که باعث جلب اعتماد شود و همراهی آنها را با خودمان طرح ریزی کنیم (( در حالتی کاملا سالم و پویا )) در جا انداختن مدل ذهنی در میان قوم و یا اقوامی متفاوت در یک مکان موفق خواهیم بود و گرته برداری از این مدل توسط هر کدام از افراد دیگر در همان گروه ها هم به نتیجه خوشایندی ختم می گردد.