Menu
نویسنده مطلب : رضا نظریان

مطلب مورد بحث:

اولویت بندی کارها و فعالیت ها | ماتریس آیزنهاور


موافقم.

برخی عادت ها، مهم و غیرفوری هستند. مخصوصا عادت هایی که با آگاهی به عادت تبدیل شدند یا قرار هست بشن مثل شروع روز با نوشیدن آب.

اما من عادت هام رو دیگه ثابت می کنم تو برنامم. مثلا برای عادت های صبحگاهی (روتین صبح)، تایم ۱ ساعته در نظر دارم و اون رو با کارهای مهم و فوری هم پر نمی کنم. در واقع روی اون زمان، دیگه حساب نمی کنم و کارهام رو برای بعد از اون زمان، می چینم.