Menu
نویسنده مطلب : محسن مسلمی

مطلب مورد بحث:

عامل خوش شانسی چیست؟ چرا من بدشانس هستم؟


من با شما موافقم فقط یه موردی اضافه کنم.
من فکر میکنم، که ما آدما معمولا خاطرات ناشی از بدشانسی رو بیشتر یادمون میمونه و موارد خوش شانسی رو زود فراموش میکنیم و به حساب نمیاریم  و از طرفی معتقدیم وقتی من موفقیتی کسب میکنم این موفقیت بدلیل برنامه ریزی و دقت و درایت بوده و شانس هیچ نقشی نداشته ولی اگر شکست بخورم به دلیل بد شانسی شکست خوردم.

من فکر میکنم شاید بدشانسی یه جواب ساده برای توجیح بعضی از اتفاقات باشه.