Menu
نویسنده مطلب : حسین کاظمی

مطلب مورد بحث:

جستجوی نقاط ضعف ارتباطی: من در کدام بخش از مهارتهای ارتباطی نیازمند بهبود هستم؟


برای من یکی از موضوعاتی که هم به صورت آگاهانه و هم ناخودآگاه(شاید به دلیل فشار بیرونی) روش وقت گذاشتم بحث مهارت های ارتباطی بوده، البته اخیرا به این نکته پی بردم که من هم در دام مباحث جذاب اما کم تر اثر بخش گیر افتاده بودم و مدت های در دریای این مهارت شنا می کردم و سعی داشتم عطش خودم رو با اطلاعاتی پراکنده از هر بحث از nlp گرفته تا زبان بدن  و مهارت سخنرانی و مذاکره و مدل ذهنی و گفتگو و … ارضا کنم.

در ابتدای گزارشم به فشار بیرونی اشاره کردم، فکر میکنم تمام ماهایی که خودمون رو درونگرا میدونیم در زمانی از زندگیمون با گلایه دیگران مبنی بر ضعیف بودن مهارت های ارتباطیمون مواجه شدیم.

جدای از این که این انتقاد ها رو وارد بدونیم یا نه  ، برای من محرک بیرونی خوبی برای تقویت مهارت های ارتباطیم بوده.

امروز که در تاریخ ۳۰ فروردین ۹۸ این تمرین رو انجام میدم احساس میکنم اقیانوسی به عمق یک سانتی متر از مهارت های ارتباطی هستم و به همین دلیل خیلی برام سخته که یکی از ضعف ها و سوالات مطرح شده در این درس رو که در اونها ضعیفم انتخاب کنم شاید به این دلیل که پراکنده خوانی هایی که داشتم این توهم دانایی رو بم میده که در این زمینه مشکلی ندارم.

اما برخی موارد رو که احساس میکنم باید در تقویتشون بیش تر تلاش کنم رو اینجا فهرست میکنم:

زمانی که بحث از موضوعات منطقی به مجادلات احساسی می‌رسد، چندان در مدیریت گفتگو توانمند نیستم.
اگر احساس کنم موضوعی تبعات احساسی سنگین دارد یا به تعارض منتهی می‌شود، تا حد امکان گفتگو در مورد آن را به تاخیر می‌اندازم.
جمله‌هایم همیشه نیاز به بازنگری دارند. هر وقت نوشته‌ها یا حرف‌های خودم را می‌شنوم یا می‌بینم، احساس می‌کنم می‌شد آنها را بهتر بگویم یا بنویسم.

و سعی میکنم شش ماه آینده بیش تر گزارشم بر فرایند عمق بخشیدن به دانسته هام متمرکز باشه تا موارد بالا.