Menu
نویسنده مطلب : حمید طهماسبی

مطلب مورد بحث:

انتخاب همکار خوب و مناسب، مهم‌ترین اولویت شماست (جیم کالینز)


همانطور که در بین مردم مرسوم هست و می گویند: زن خوب، خیلی خوبه و زن بد آدم را نابود می کند.

همکار و هم تیمی هم هیچ فرقی با شریک زندگی ندارد.

آنقدر من به تاثیر حضور افراد باور دارم که وقتی به من مسافرت یا مهمانی پیشنهاد می شود، قبل از همه چیز می پرسم، چه کسانی هستند؟

وقتی به من می گویند فلان رستوران غذایش خوب بود و محیطش را دوست داشتیم، به جای اینکه بپرسم آن رستوران کجاست و چه غذایی خوردی، می گویم با چه کسی بودی که آنقدر بهت خوش گذشته؟

چون خیلی مهم است که با چه کسانی به مسافرت می رویم، با چه کسانی شریک می شویم، چه کسانی همکار ما هستند.

در شعر هم اشاره به آن داریم:

تو اول بگو با کیان زیستی … من آنگه بگویم که تو کیستی

افراد تیم هسته یک کسب و کار هستند و زیر ساخت منابع انسانی به شمار می روند. به همین دلیل خیلی مهم است که این تیم با چه کسانی تشکیل شده، حتی می توان گفت افراد اول سازنده آن خیلی بیشتر حائز اهمیت هستند.

خصوصا در فضای کسب و کار که واقعا مانند راه رفتن در مه است، حضور افراد با قابلیت ، انعطاف پذیر و قابل اعتماد بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد.