Menu
نویسنده مطلب : سید حسن توحیدی

مطلب مورد بحث:

جملاتی از کتاب روشنگری شگفت انگیز پروفسور کاریتا | استیون لوکس


البته من این کتاب را نخوانده ام اما با توضیحاتی که شما نوشته اید این کتاب انواع سیستم های حکومتی را با هم در یک نا کجا آباد با هم مقایسه می کند.

قبل تر جرج ارول با کتاب قلعه حیوانات سیستم حکومتی شوروی کمونیستی را به تمثیل بیان کرد و بسیار موفق بود.

هر دو کتاب در یک بستر طنز یک ویران شهر یا یک مدینه فاسده را شرح می دهند.

خواندن این کتاب برای ما ایرانیان بسیار مفیداست زیرا می توانیم  جنبه های منفی نظامهای دیگری را که به چشم آرمان شهر آنها را میبینیم کشف نماییم.