Menu
نویسنده مطلب : مینا میمند

مطلب مورد بحث:

تجربه ذهنی | زندگی نامحدود بر روی زمین


فکر نکنم حتی یکمم ایده خوبی باشه چون ما انسان ها که خدای ادعا و پر باد بودنیم یکی از چیزهایی ک جلوی مونو برای ادعا میتونه بگیره یاده مرگه . لذت تجربه ها به محدود بودنشه  و عطش یه لحضه بیشتر .    ولی اگه این اتفاق بیافته فکر کنم کارمو هدفمو کلا عوض کنم شروع کنم از جز به جز زمین دیدن کردن و بعد به سیارات دیگه بعد هم کهکشان ها ی دیگه…