Menu
نویسنده مطلب : جعفر ابراهیمی نیا

مطلب مورد بحث:

کتاب زیر این هفت آسمان | باستانی پاریزی


بعد از پنجاه سال تغییری که در اخبار ایجاد شده این گونه است:

ظهر امروز یک انسان به تنهایی وارد مسجدی در نیوزیلند شد و آنا پنجاه نفر را مثل بازیهای کامپیوتری کشت و جمعی را زخمی کرد. پلیس نیوزیلند رد مهاجم را گرفت و او را دستگیر کرد.

گمان بنده این است که در مناسبات میان آدمها، این آخرین حمله برق آسای آدمیان به آدمیان نیست زیرا همانطور که مشخص است نسل آدمیان درنده خو در حال تکثیر و افزایش است و دیگر مختص یک ناحیه خاص جغرافیایی نیست. طرفداران دموکراسی و محیط زیست و بشریت و ادیان مختلف، از اصلاح این روند نا امید شده اند و مجال زندگی کردن برای انسان این “اشرف مخلوقات” هر روز تنگ تر می شود…

….