Menu
نویسنده مطلب : امین طاها

مطلب مورد بحث:

تعریف مذاکره برد برد (برنده - برنده) چیست؟


درود

از شرکتی بعد از مدتی ها جدا می شوید، برای خود در همان زمینه کاری فعالیتی در شهر بزرگتر آغاز می کنید، رییس شرکت قبلی برنامه داره اعلام کنه، که این شخص ای این مجموعه خارج شده و هیچ گونه مسئولیتی نداره.

اما بهره بردن از یک همکاری بزرگتر و رساندن منافع به جمع برزگتر شاید یک بازی شبیه همین مذاکره برد برد ایجاد کنه.

پیشنهاد میشه، بجای اعلام مووضوع رفتن من بذار از طریق شرکت جدید در شهر جدید و بزرگتر که مشتریان زیادی هم داریم، میزان کسب کردن سهم بازار و افزایش فروش سالیانه شرکت چند برابر کنیم.

این یک توافق برای بازی بهتر است.

تشکر