Menu
نویسنده مطلب : آرش علیزاده عادل

مطلب مورد بحث:

اهمیت ساختار در یادداشت برداری


قبل از اینکه این درس را بخوانم دقیقا نمی دانستم که تمام این مواردی را که به طور روزمره روی کاغذ (واقعی و دیجیتال) می آورم می توان جزئی از یادداشت برداری به حساب آورد؛ در واقع من برای هر یک از مهمات زندگی ام یک دفتر یا دفترچه دارم. چند نمونه مثال در زیر آورده شده است که امیدوارم برای دوستان متممی الهام بخش باشد:

۱- چک لیست روزانه ( که از برنامه ریزی ماهانه ام تغذیه می شود)

۲-کلمات انگلیسی که از هر جا به گوشم می رسد و معنی آن ها را نمی دانم در یک دفترچه یادداشت می کنم و در وقت هایی که در تاکسی هستم مطالعه می کنم.

۳-مجموعه ای از اطلاعات مربوط به سایت هایی که عضو هستم در فایل اکسل ذخیره شده اند

۴-برای هر مطلب یا مهارتی که آن را دنبال می کنم یک دفتر تهیه می کنم و خلاصه آن مطلب، دیدگاه های شخصی، نکته هایی که مرتبط هستند و … را یادداشت می کنم.

۵- مواردی مثل برنامه ورزشی، اطلاعات حساب های بانکی، مسائلی که برایم جالب است و دوست دارم بیشتر راجع به آن ها بدانم و در کل هر موردی که ممکن است همه جا به آنها نیاز داشته باشم را در نوت موبایل یادداشت می کنم