Menu
نویسنده مطلب : یوسف خوشنام

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و مهارت انجام کارهای مهم بی‌خاصیت


سلام و وقت بخیر
 مثال اول : جلسه ای برای ساماندهی فضاهای ورزشی شرکت تشکیل شده است. نظرات و دیدگاه  های مختلف مطرح شده و هر چند در جلسه اختلاف نظرهایی بوده است اما به طور نسبی توافق بر روی نکات اصلی حاصل شده است.  جلسه پایان می یابد و دبیر صورت جلسه را تنظیم و برای امضای اعضا ارسال می کند اما در مورد یک بند که یکپارچه نمودن مدیریت فضاهای ورزشی است یکی از اعضا ی موثر ان قلت داردو آن ر ا امضا نمی کند. دبیر هم با دلخوری اصلا برای آن جلسه صورت جلسه ای تنظیم نمی کند و  نتیجه ای حاصل نمی شود.
مثال دوم : در جلسه دیگری موضوع استخدام یک فرد مطرح است.  پرونده اش را اعضای تیم مصاحبه بررسی کرده اند. قبلا به واحد مورد نظر نیز معرفی شده و با مدیر آن دفتر نیز جلسه ای داشته و آن مدیر نیز نظر مثبت خود را اعلام کرده است.   جلسه مصاحبه نسبتا طولانی  یک ساعتی برگزار می شود. هر یک از اعضا سوالات خود را مطرح می کنند و فرم های مصاحبه تکمیل می شود. دبیر جلسه نمرات  ارزیابی را جمع بندی می کند که در مجموع مثبت  است. صورت جلسه تایید استخئام را تنظیم ویکند نا فرد به کارگزینی معرفی شود.  سایر اعضا صورت جلسه را امضا می کنند. نوبت به امضای معاونی که این شخص قرار است در حوزه او مشغول به کار شود و قبلا یکی از مدیرانش با این شخص مصاحبه کرده بود می رسد. نامبرده ذکر می کند اجازه دهید من یک جلسه جداگانه با این متقاضی داشته باشم و در جلسه بعد نظرم را اعلام می کنم!