Menu
نویسنده مطلب : علیرضا امینی نائینی

مطلب مورد بحث:

بنچ مارکینگ چیست؟ الگوبرداری از دیگران چه کاربردی دارد؟


بنچ مارکینگ را در غالب متن ها، به الگو برداری ترجمه کرده اند ولی بسیار دیده شده است که در عمل کپی برداری می کنند.

در بنچ مارکینگ شرایط ، ویژگی های قومی، محلی و جغرافیا نقش مهمی ایفا می کند.

مثلا مک دونالد در هندوستان:

 این کمپانی قدرتمند در هندوستان با توجه به ویژگی های قومی و محلی هندوستان در استفاده نکردن از گوشت گاو و قیمت اقتصادی توانست با تولید مافین سهم بسیار بزرگی را در این بازار کسب کند.
از جمله کلیدی پدر خوانده نیز می توان در اینجا استفاده کرد:

«دوستان خود را نزدیک خود نگه دارید و دشمنانتان را نزدیک تر!»

از آن جاییکه رقبا همیشه در حال تغییر استراتژی ها و تاکتیک ها و شرایط خود هستند؛ لازمه که شما هم به طور مداوم اینکار را انجام دهید. شطرنج باز حرفه ای، حرکت یا حرکت های بعدی خود را پیش بینی می کند و براساس آن برنامه ریزی های لازم را انجام می دهد. تمرکز بر روی رقبا موجب افزایش تحرک در شرکت شما می شود.
اما در طرف مقابل نباید آن ها را کانون فعالیت خود کنیم. اولویت اصلی مشتریان هستند. آن ها هستند که مرکزیت فروش را تعیین می کنند و از قضا رقبا بیشتر دنبال این هستند که توجه ها را به خودشان جلب کنند. پس نباید فرصت ها رو به تهدید تبدیل کرد:)