Menu
نویسنده مطلب : علی کاظمی

مطلب مورد بحث:

نکته‌ای درباره اصالت


اولین نکته ای که به ذهن من رسید این بود که:

“چرا اصلاً باید اصیل باشیم!!؟”

اصالت به ما چه چیزی می دهد؟ لذت؟ پیشرفت؟ حس خوب؟ قدرت؟ تسلط؟ …؟؟؟

در هر حال، باید پیش از هر چیز، بدانیم که چرا می خواهیم اصیل باشیم!؟ طبق آنچه که کامو گفته است، اصیل بودن به این راحتی ها نیست. اگر قرار است طلا باشیم، باید درد آتش و در هم کوبیده شدن را به جان بخریم.

جالب است! من اصالت را همین الان به طلا بودن تعبیر کردم! پس شخصاً هدف من از اصیل بودن، ارزشمند بودن است. باید بنشینم و با خودم فکر کنم که آیا تحمل چشیدن سختی ها را در راه ارزشمند شدن دارم یا نه!

آیا می توانم نسبت به بسیاری از ارزش های (چه ساختگی، چه واقعی) اطرافم بی تفاوت باشم و در عین اینکه می دانم روزی ارزش ساخته شده توسط من نیز ممکن است توسط دیگران پوچ شناخته شود، با انگیزه ی بالا به راه خودم ادامه دهم!؟

باید دید متمم جان! باید دید!