Menu
نویسنده مطلب : حسین کاظمی

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


به نظرم  اگر انسان و زندگیش رو یک سیستم در نظر بگیریم با وجود اینکه تعیین هدف برای این سیستم به شدت شخصی است اما مدل ذهنی و جهان بینی ما میتونه نقطه کلیدی زندگیمون ، مهارت ها و تحصیلاتمون میتونه نقطه اهرمی و شاید نوع لباس پوشیدنمون نقطه مرزی باشه .